Vyhlášení 6. ročníku literární soutěže O krvavý brk

Pravidla se změnila – čtěte pozorně! 

 1. Povídka musí být v žánru horror, téma je libovolné.
 2. Rozsah 6000 – 30.000 znaků včetně mezer.
 3. Soutěžíme ve věkových kategoriích do 15 let, 16-26 let a 27 let a starší.
 4. Přijímáme pouze dosud nikde nepublikované povídky pouze v textových souborech.
 5. Povídku zašlete na e-mail: info@horrorcon.cz.
 6. Do předmětu e-mailu uveďte „O krvavý brk 2022“, jméno autora (jméno, pod kterým bude povídka případně publikována) a věk autora.
 7. E-mail včetně přílohy musí být zaslán nejpozději do půlnoci 6. 6. 2022. Povídky s pozdějším datem ani časem nebudou do soutěže zařazeny.
 8. Součástí textového souboru musí být název povídky, názvem musí být pojmenován také soubor s povídkou (nikoli jménem soutěžícího nebo názvem soutěže!).
 9. Do názvu souboru ani do textu povídky neuvádějte své jméno. Své jméno uveďte výhradně v předmětu e-mailu.
 10. Posílejte výhradně samostatné příběhy, nikoli výřezy z delších děl či textů
 11. Přijímáme povídky od českých a slovenských autorů /autorek, tedy v českém i slovenském jazyce
 12. Od každého soutěžícího/soutěžící přijmeme pouze jednu povídku.
 13. Dodržujte základy psaného textu (členění textu do odstavců, diakritika, interpunkce). Texty s velkým množstvím pravopisných chyb budou ze soutěže vyřazeny.
 14. Zasláním svého příspěvku na info@horrorcon.cz soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním své práce v časopise Howard.
 15. Při porušení kteréhokoli z pravidel může být povídka vyřazena kdykoli v průběhu soutěže.
 16. Vyhlášení výsledků a předání odměn proběhne v rámci HorrorConu 2022. Šest finalistů (dva za každou kategorii) obdrží hodnotné ceny a jejich povídky budou následně opatřeny ilustrací a publikovány v prosincovém čísle časopisu Howard. Ke všem pracím bude zasláno krátké vyjádření poroty.

Těšíme se na vaše příběhy, případnou spolupráci a přejeme hodně štěstí!

Autorem grafiky je Michal Březina.

VÝSLEDKY 2021

VÝSLEDKY 2020

VÝSLEDKY 2019

VÝSLEDKY 2018

VÝSLEDKY 2017