HorrorCon & časopis Charon Vyhlašují 7. ročník literární soutěže a 1. ročník výtvarné soutěže O krvavý brk!

Podrobná pravidla – literární část – čtěte pozorně!

 1. Povídka musí být v žánru horror, téma ďábel a/nebo démoni.

 2. Rozsah 6000 – 30.000 znaků včetně mezer.

 3. Soutěžíme v jazykových kategoriích česká a slovenská povídka, věková kategorie 18+.

 4. Povídka musí být zaslána v upravitelném textovém souboru doc, docx, nebo odt..

 5. Povídku zašlete na e-mail: info@horrorcon.cz.

 6. Od každého soutěžícího přijmeme pouze jednu dosud nepublikovanou povídku.

 7. Do předmětu emailu uveďte „O krvavý brk 2024a jméno autora (jméno, pod kterým bude povídka případně publikována).

 8. E-mail včetně přílohy musí být zaslán nejpozději do půlnoci 6. 6. 2024. Povídky s pozdějším datem ani časem nebudou do soutěže zařazeny.

 9. Součástí textového souboru musí být název povídky, názvem musí být pojmenován také soubor s povídkou (nikoli jménem soutěžícího nebo názvem soutěže!).

 10. Do názvu souboru ani do textu povídky neuvádějte své jméno. Své jméno uveďte výhradně v předmětu e-mailu.

 11. Posílejte výhradně samostatné příběhy, nikoli úseky z delších děl

 12. Dodržujte základy psaného textu (členění textu do odstavců, diakritika, interpunkce). Texty s velkým množstvím pravopisných chyb budou ze soutěže vyřazeny.

 13. Zasláním svého příspěvku na info@horrorcon.cz soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním své práce časopisecky nebo knižně.

 14. Při porušení kteréhokoli z pravidel může být povídka kdykoli v průběhu soutěže vyřazena.

 15. Vyhlášení výsledků a předání odměn proběhne v rámci HorrorConu 2024. Šest finalistů obdrží hodnotné ceny a jejich povídky budou následně po domluvě publikovány. Ke všem pracím bude už tradičně zasláno krátké vyjádření poroty.

Podrobná pravidla – výtvarná část – čtěte pozorně!

 1. Práce musí vyjadřovat téma ďábla a/nebo démonů.

 2. Soubor či sken hotového díla je nutné zaslat v rozlišení nejméně 600 dpi.

 3. Ilustrace musí být zaslána v souboru jpg, jpeg, nebo png..

 4. Ilustraci zašlete na e-mail: info@horrorcon.cz.

 5. Od každého soutěžícího přijmeme pouze jednu dosud nepublikovanou práci.

 6. Do předmětu emailu uveďte „O krvavý brk 2024 – výtvarná částa jméno autora (jméno, pod kterým bude ilustrace případně publikována či vystavena).

 7. E-mail včetně přílohy musí být zaslán nejpozději do půlnoci 6. 6. 2024. Práce s pozdějším datem ani časem nebudou do soutěže zařazeny.

 8. Přijímáme skeny maleb, kreseb, grafiky, umělecké fotografie či koláže, použití UI není povoleno.

 9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si dílo v předchozích stadiích vzniku.

 10. Zasláním svého příspěvku na info@horrorcon soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním své práce časopisecky nebo knižně a vystavením na HorrorConu.

 11. Při porušení kteréhokoli z pravidel může být ilustrace kdykoli v průběhu soutěže vyřazena.

 12. Vyhlášení výsledků a předání odměn šesti finalistům proběhne v rámci HorrorConu 2024.

Těšíme se na vaše ilustrace, případnou spolupráci a přejeme hodně štěstí!

VÝSLEDKY 2022

VÝSLEDKY 2021

VÝSLEDKY 2020

VÝSLEDKY 2019

VÝSLEDKY 2018

VÝSLEDKY 2017

(Autorem grafiky pozvánky je Kristina Haidingerová)